Έργα σε παραλίες για πρόσβαση των ΑμΕΑ στην Αλόννησο

Συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 119.536,00 ευρώ

Παράδειγμα προς μίμηση. Σε πρόγραμμα διαμόρφωσης δύο παραλιών, ώστε να είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ, εντάχθηκε η Αλόννησος. Ο Δήμος του νησιού διεκδίκησε και διασφάλισε τη συμμετοχή του στο πρωτοποριακό πρόγραμμα με προϋπολογισμό και συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 119.536,00 ευρώ.
Η χρηματοδότηση του έργου αφορά σειρά εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και δράσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω για τις δύο παραλίες του νησιού:
(α) Δύο μη μόνιμες συναρμολογούμενες διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα (μία διάταξη για κάθε προτεινόμενη παραλία).
(β) Δημιουργία δύο (τουλάχιστον) χώρων στάθμευσης ΑμΕΑ (ένας χώρος για κάθε παραλία) με τις απαιτούμενες διαστάσεις.
(γ) Ξύλινοι διάδρομοι κατάλληλου μήκους, οι οποίοι θα ενώνουν τις υποδομές μεταξύ τους και θα έχουν το απαραίτητο πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη μετακίνηση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα αποτελούνται από λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 2,50μ. για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευσή τους.
(δ) Δύο μη μόνιμα αποδυτήρια ΑμΕΑ (με ντουζιέρες), ένα για καθεμιά από τις δύο παραλίες.
(ε) Δύο χώρους σκίασης (ένας για κάθε παραλία) με εμβαδόν τουλάχιστον 6,50τ.μ. ο καθένας.
(στ) Δύο χημικές/οικολογικές τουαλέτες για ΑμΕΑ (μία διάταξη για κάθε προτεινόμενη παραλία).
(ζ) Δύο συστήματα ασφάλειας – συναγερμού (ένα για κάθε προτεινόμενη παραλία).
(η) Πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες σήμανσης.
(θ) Ψηφιακή εφαρμογή για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
(ι) Δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού για την Πράξη.

«Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό στις ανάγκες του συνανθρώπου μας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βελτίωση των όρων διαβίωσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ώστε τόσο οι κάτοικοι του όμορφου νησιού μας, όσο και οι Τουρίστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τα δώρα της φύσης», δηλώνει ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης.

Πηγή: www.amna.gr

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις