Προνοιακές παροχές σε ΑμεΑ και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από το δήμο Παύλου Μελά

Αρχισαν οι αιτήσεις

Από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά αναλαμβάνει ηλεκτρονικά, εκτός από τις νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα που είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2018, την διεκπεραίωση αιτήσεων παράτασης χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.

Ηλεκτρονική αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν:

•Άτομα που επιθυμούν να υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα αναπηρίας και δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα Κ.Ε.Π.Α., ούτε σε λήψη εισηγητικού φακέλου από ιατρό.

•Άτομα που επιθυμούν την παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών, τα οποία έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική Επιτροπή Κ.Ε.Π.Α, η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου.

•Άτομα, τα οποία έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή Κ.Ε.Π.Α. και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), κατά την πιλοτική διαδικασία είναι οι εξής:

•Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, και ακρωτηριασμένους

•Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδια παγκρέατος, εντέρου, νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών

•Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

•Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική στέρηση

•Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

•Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική κ.λ.π) ή συγγενή αιμοραγική διάθεση, σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης

•Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

•Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

•Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

•Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης:

Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας και της υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ως εξής:

 1. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Παύλου Μελά ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
 2. Στην περίπτωση την οποία η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα Α.Μ. Κ.Ε.Π.Α.
 3. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα Κ.Ε.Π.Α.
 4. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα ιατρό ενημερώνονται τα Κ.Ε.Π.Α και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α.
 5. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με sms, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Κ.Ε.Π.Α.
 6. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, αποστέλετται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Π.Α στο αντίστοιχο σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Α

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

 1. Έγγραφο απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή γνώση του Α.Μ.Κ.Α.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο).
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
 4. Οι πολίτες άλλων χωρών να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 5. Οι ομογενείς να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 6. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες επιμέλειας των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης) καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.
 7. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης λόγω επιδείνωσης της υγείας ή νέας πάθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού, από την οποία να προκύπτει η νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση της παλιάς πάθησης που έχει επέλθει ή διαπιστωθεί μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
 8. Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής παροχής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίον υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασης του από τα Κ.Ε.Π.Α.

Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα απώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες αιτήσεις ούτε και για τις παρατάσεις. Σε περίπτωση λήξης γνωμάτευσης Κ.Ε.Π.Α, ο δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών μετά την λήξη για να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης ώστε η καταβολή του επιδόματος να ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της λήξης της γνωμάτευσης.

Δικαιούχοι που ελάμβαναν προνοιακό αναπηρικό επίδομα από τους Δήμους και πληρώθηκαν για πρώτη φορά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α στις 18 Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει για κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως για παράδειγμα αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κ.λ.π, να απευθύνονται και να υποβάλλουν αιτήσεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά μέχρι 28-2-2019. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών τους, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Επίσης δικαιούχοι που ελάμβαναν διατροφικό επίδομα θα πρέπει να απευθύνονται για κάθε μεταβολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Υγείας των Περιφερειών μέχρι 1-2-2019.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:

•Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά, Λήμνου 2, Νικόπολη (ώρες 9.00-14.00), τηλ. Επικ. 2310 020167

•Στην Υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 54-56, Θεσσαλονίκη, τηλ.επικ. 2313 324923

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά

Λήμνου 2, Σταυρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 020167, 2310 020197

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις