Επικοινωνία

Διεύθυνση: ΚΑΤΟΥΝΗ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2311243579-80