Αλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας

 

Ωρες κοινής ησυχίας είναι από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτό είναι το ωράριο της χειμερινής περιόδου, από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου.

Κατά τη θερινή περίοδο οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00. Θερινή περίοδος είναι το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις