Αμφίπολη: Θα τοποθετηθεί προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η δωρεά και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Τη δωρεά του κ. Τσουλίδη Γεώργιου, προκειμένου να τοποθετεί η προτομή του Μέγα Αλέξανδρου στην κοινότητα της Αμφίπολης, αποδέχθηκε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αμφίπολης, σε χώρο που θα υποδείξει το ίδιο.

Ο κ. Τσουλίδης Γεώργιος με αίτημα του στις 16 Δεκεμβρίου του 2019 προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αμφίπολης κ. Κοχλιαρίδη Αλέξανδρο τον ενημέρωσε ότι επιθυμεί να δωρίσει την προτομή του Μέγα Αλέξανδρου προκειμένου να τοποθετηθεί στη τοπική κοινότητα Αμφίπολης.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμφίπολης κ. Κοχλιαρίδης Αλέξανδρος με την από 17/12/2019 απόφαση του γνωμοδότησε θετικά στην αποδοχή και τοποθέτηση της προτομής του Μέγα Αλέξανδρου στο χώρο της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Αμφίπολης και στη συνέχεια, το θέμα τέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο, όπως προαναφέραμε αποδέχθηκε ομόφωνα τη δωρεά.

Πηγή: epiloges.tv

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις