Αναβολή της συζήτησης για τον Ισολογισμό-Απολογισμό στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ποιος ο λόγος

Δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου 2019, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, η προαναγγελθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που αφορά την παρουσίαση του Ισολογισμού – Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2018.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Δήμου, ο λόγος της αναβολής συνίσταται στο γεγονός ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός -Ορκωτοί Λογιστές- απεφάνθη ότι το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του επίμαχου ελέγχου, παρά το γεγονός ότι είχαν παρασχεθεί εγκαίρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι η προαναγγελθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την παρουσίαση του Ισολογισμού – Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2018, δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου 2019, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Ο λόγος της αναβολής συνίσταται στο γεγονός ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός –Ορκωτοί Λογιστές- απεφάνθη ότι το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του επίμαχου ελέγχου, παρά το γεγονός ότι είχαν παρασχεθεί εγκαίρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Θα ακολουθήσει επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συγκεκριμένης συνεδρίασης”.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις