Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών το λογότυπο του Δήμου Δέλτα

Ανανεώθηκε το logo του Δήμου

Δηλωτικό σήμα απέκτησε ο Δήμος Δέλτα μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρών στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 ήταν ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος.

Σχετικά με το θέμα, ο κ. Φωτόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η συνένωση τριών Δήμων -Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αξιού- με τον Καλλικράτη σε έναν, το Δήμο Δέλτα, κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) ως στοιχείου συνεκτικού της ιστορίας και των τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής μας, όπως είναι η οικολογία, η αγροτική παραγωγή, τα ποτάμια μας. Ακολουθήσαμε το δρόμο της εκπαίδευσης γιατί μας ενδιέφερε πρωτίστως να κατανοήσουμε πως αντιλαμβάνεται η καθαρή παιδική ματιά τον τόπο μας, αλλά και για να δώσουμε ένα ερέθισμα στην εκπαιδευτική κοινότητα να εστιάσει στον τόπο μας. Το δηλωτικό σήμα τελεί σε απόλυτη συνάφεια με την ιστορία και τα τοπικά χαρακτηριστικά του Δήμου μας και στο εξής θα αποτελεί το έμβλημά μας σε κάθε δράση και δραστηριότητά μας».

Σχετικές δημοσιεύσεις