Επίδομα για λουτροθεραπείες από τον ΕΟΠΥΥ

Δικαιούχοι, ποσά και αιτήσεις

Έως το τέλος Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για επίδομα λουτροθεραπείας οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Το ύψος του επιδόματος παραμένει και φέτος στα 150 ευρώ, τα οποία καλύπτουν 15 ιαματικά λουτρά, σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω. Δικαιούχοι είναι όσοι πάσχουν από τα εξής νοσήματα:

Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο και συγκεκριμένα: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, συστηματική σκλήρυνση, πολυμυοσίτιδα – δερματίτιδα, ρευματοειδής πολυμυαλγία και μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού.

Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα.

Δερματοπάθειες: ψωρίαση, χρόνιο έκζεμα και χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Ιατρική γνωμάτευση γιατρού αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, (ορθοπαιδικού, ρευματολόγου, δερματολόγου, φυσιάτρου).

Στη γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, (συμβεβλημένων, υπηρετούντων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα στρατιωτικά και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή σε μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ,) θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από ορθοπεδικούς συμβεβλημένους ή υπηρετούντες στις μονάδες.

Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου καρδιολόγου, από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάσταση του ασφαλισμένου, ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής.

Οι παραπάνω γνωματεύσεις μπορούν να εκδίδονται από γιατρούς νοσοκομείων του ΕΣΥ, στρατιωτικούς και πανεπιστημιακούς, γιατρούς των μονάδων του ΠΕΔΥ και από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.

Τα εισιτήρια των λούσεων
Βεβαίωση της λουτροπηγής πως ανήκει στις αναγνωρισμένες από το Κράτος Λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής.

Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

Για τα άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία, δύναται να αποζημιώνεται και ο συνοδός για το κόστος μετακίνησής του.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες, κατ’ αναλογία.

Πηγή: iatronet.gr

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις