Η Κομισόν παραπέμπει τη Δανία σε δίκη για τη φέτα

Η ονομασία αυτή ανήκει μόνο στην Ελλάδα!

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται το κράτος της Δανίας, καθώς επιχειρήσεις που εδρεύουν εκεί παράγουν και εξάγουν σε τρίτες χώρες λευκό τυρί με τη σήμανση «Φέτα».

Η συγκεκριμένη ονομασία, μάλιστα, αποτελεί καταχωρισμένη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και, ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο τυρί μπορεί να παράγεται μόνο στην Ελλάδα.

Η Δανία, σύμφωνα με την Κομισιόν, παραβιάζει «τόσο τον κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας όσο και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών».

Η ΕΕ έκρουσε το καμπανάκι της Δανίας, με το κράτος της Σκανδιναβίας να μη συμμορφώνεται και συνεπώς να οδηγείται στο Δικαστήριο της Ευρώπης.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις