Ο Στυλιανός Κατρανίδης νέος πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Κατα τις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές

Ο Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, εξελέγη νέος Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, μετά τις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές.

Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Κατρανίδης Στυλιανός, 114 ψήφοι, 51,58%

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 107 ψήφοι, 48,42%

Η θητεία του κ.Κατρανίδη θα είναι από 01-09-2018 έως 31-8-2022.

Αντιπρυτάνεις για το ίδιο χρονικό διάστημα εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με βάση τα παραπάνω, οι κ.κ. Ευγενεία Αλεξανδροπούλου, Κυρκιλής Δημήτριος και Χανδράκης Δημήτριος.

Σχετικές δημοσιεύσεις