ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Αναρτήθηκαν στο www.oaed.gr

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019.

Οι δικαιούχοι των Μητρώων μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

•τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους,

•πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

•πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών τους.

Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος από την 15.06.2019, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2019.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις