Παρέμβαση του ΕΒΕΘ για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στις επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Παρουσιάζονται αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος

Σημαντικά προβλήματα προκύπτουν σε επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ Σίνδου από τις συνεχόμενες αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σχετικά παράπονα και αναφορές κοινοποιήθηκαν στο ΕΒΕΘ από επιχειρήσεις-μέλη του.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά αυξομειώσεων απαιτούν παύση της παραγωγής και επανεκκινήσεις σύνθετων, πολλές φορές, ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν και βλάβες σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα, οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν ακόμα και μετά από χρονική περίοδο αρκετών εβδομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΒΕΘ ζητά από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) να υλοποιηθούν όλες οι προσήκουσες ενέργειες, προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις