Σε εφαρμογή το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Χολαργού «Αντώνης Τρίτσης»


Το νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα τεθεί σήμερα σε λειτουργία, στο Κλειστό Γυμναστήριο Χολαργού «Αντώνης Τρίτσης», που θα διεξαχθεί ο αγώνας καλαθοσφαίρισης για το Πρωτάθλημα της Basket Leauge, μεταξύ των ομάδων « Α.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS», όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Το σύστημα έχει ως σκοπό την εποπτεία των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτή, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και εν γένει αξιόποινων πράξεων, κατά τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων.

Η χρήση και η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η δημοσιοποίηση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της από 20.08.2015 ΚΥΑ με αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237, στην οποία επιπλέον αναφέρεται ότι «το δικαίωμα αντίρρησης και πρόσβασης που προβλέπεται στον Ν. 2472/97 ασκείται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα

Σχετικές δημοσιεύσεις