Σε εταιρεία συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη του Maison Crystal

Υπογραφή σύμβασης για τη μίσθωση του περιπτέρου

Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της πλειοδότριας εταιρίας «DIMERA Group Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον Κήπο του Ίσκιου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης («Maison Crystal»).

Η διάρκεια μίσθωσης του περιπτέρου, καθώς και του εξωτερικού του χώρου, στον οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε καθορισμένο από τη μελέτη χώρο, είναι εξαετής, με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ανερχόταν στα 260.000 ευρώ, ενώ το ποσό με το οποίο τελικώς κατακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός είναι τα 262.500 ευρώ ετησίως, για το οποίο προβλέπεται προσαύξηση κατά 3% μετά τα τρία χρόνια.

Τα υπόλοιπα περίπτερα

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα περίπτερα που βρίσκονται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ισχύουν τα εξής:

Περίπτερο στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου: Εντός του Μαρτίου (μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης) αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση του περιπτέρου, που κατακυρώθηκε κατόπιν δημοπρασίας στην εταιρία «GCA Holding IKE». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 28.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 125.000 ευρώ για κάθε χρόνο, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο των Εποχών: Εντός του Μαρτίου αναμένεται επίσης η υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση του περιπτέρου πολιτισμού και αναψυχής, που κατακυρώθηκε, κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία «DIMERA Group Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 28.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 131.000 ευρώ ετησίως, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο της Μεσογείου: Η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου υπογράφηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 και κατακυρώθηκε, κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία «GCA Holding IKE». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 52.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 170.000 ευρώ τον χρόνο, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Δείτε επίσης:   Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για οφειλές 4,6 εκ. ευρώ

Περίπτερο στον Κήπο των Ρόδων: Η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου υπογράφηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 και κατακυρώθηκε, κατόπιν δημοπρασίας στην εταιρία «GCA Holding IKE». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 52.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 55.000 ευρώ για κάθε χρόνο, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο του Νερού (μεγάλο): Η σύμβαση για την ανανέωση της μίσθωσης του μεγάλου περιπτέρου στον Κήπο του Νερού, που κατακυρώθηκε εκ νέου, κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία «Ιωαννίδης-Γεωργιάδου», η οποία ήδη το μισθώνει ως αναψυκτήριο, υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019. Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 81.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 140.000 ευρώ ετησίως, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο του Νερού (μικρό): Η σύμβαση για τη μίσθωση του μικρού περιπτέρου στον Κήπο του Νερού, που κατακυρώθηκε κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία «Ιωαννίδης-Γεωργιάδου», υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019. Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής, με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 28.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 33.500 ευρώ ετησίως, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Σημειώνεται ότι το περίπτερο που βρίσκεται στον Κήπο των Γλυπτών παραμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων και συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς της Θεσσαλονίκης.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις