Θα ελέγχονται με ψηφιακό μηχανισμό οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες

Το ζητά του υπουργείο Εσωτερικών

Να εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό ζητά το υπουργείο Εσωτερικών από τους φορείς του Δημοσίου δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΔΔ), σχετικά με τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου δημοσίων υπαλλήλων, στο σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών.

Παράλληλα, παρελθόν θα πρέπει να αποτελέσουν το χτύπημα της κάρτας στις απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια) και τα σχετικά βιβλία στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.

Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

Με εγκύκλιο, το υπουργείο διασαφηνίζει την ανάγκη να υπάρξει ενιαίο σύστημα ελέγχου και συνολική καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, συγκέντρωσης και αποστολής όλων των στοιχείων -σχετικά με την τήρηση του ωραρίου- στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι σήμερα παρατηρείται ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του δημοσίου, καθώς άλλοι διαθέτουν τον ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό, άλλοι τα ρολόγια και ορισμένοι φορείς διατηρούν τα βιβλία.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις