Είναι οριστικό: Αρχίζει η ανάπλαση του Στρατοπέδου Παύλου Μελά

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά, η σύμβαση παραχώρησης κατά χρήση συνολικής έκτασης 332.103,98 τ.μ. του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά στο Δήμο Παύλου Μελά για ενενήντα εννέα (99) έτη.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν ώστε να αποδοθεί το σύνολο του χώρου, να αποφευχθεί η τσιμεντοποίηση και να ξεκινήσει στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, η δημιουργία ενός πνεύμονα αναψυχής, πρασίνου και ψυχαγωγίας για τους πολίτες.

CV3A9246

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά που συζήτησε και αποφάσισε για τη σύμβαση αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:
Κίκης Αθανάσιος, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Πάντσης Κωνσταντίνος, Γιαννουλίδης Στέφανος, Λαζαρίδης Αθανάσιος, Παυλίδης Αναστάσιος, Αδαμούδης Παντελεήμων, Αράπογλου Ιωσήφ, Λαλές Δημήτριος, Αθάνατος Δημήτριος, Σίβης Νικόλαος, Στούπας Κωνσταντίνος, Βάρφης Στέφανος, Ξανθόπουλος Μιχαήλ, Κουτσονικόλας Ευστάθιος, Κωτσίδης Αβραάμ, Αμανατίδου Χαρίκλεια, Μυρίδου Όλγα, Καπητανίδης Θεόφιλος, Ορφανίδου &; Μητσιά Ελένη, Νιγδέλης Παντελής, Καρβουνίδης Σαράντης, Σαββίδης Ευστάθιος, Χαριζάνη Ελένη, Παπαδόπουλος Διαμαντής, Φερενίδης Δημήτριος, Δεληγιάννης Δημήτριος, Λάμπρου Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Αλέξης, Φραγκοπούλου Αναστασία, Σερασίδης Σάββας, Στολτίδης Γεώργιος, Λίλτσης Γεώργιος, Τσαταλμπασίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Σταμπουλής Αναστάσιος, Αβραμίδης Ιάκωβος, Βούρτσας Γεώργιος, Κοτανίδης Γεώργιος, Μοσχούλας Ιωάννης, Παυλίδης Νικόλαος.

CV3A9270

Ο Δήμος Παύλου Μελά δημοσιεύει οπτικό υλικό, εικόνες και βίντεο από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, πριν την ανάπλαση και ευχαριστεί θερμά τους δημιουργούς
•Γεώργιο Ηλιόπουλο, υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά
•Νικόλαο Πατραμάνη, τραπεζικό υπάλληλο
για την εξαιρετική απεικόνιση της πραγματικότητας.

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Δήμος Παύλου Μελά

CV3A9275CV3A9291DJI 0010DJI 0013DJI 0018DJI 0027IMG 9422

Σχετικές δημοσιεύσεις