Το ανάκτορο του Γαλέριου στην Πλατεία Ναυαρίνου

Η ανέγερση των ανακτόρων πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. από τον Γαλέριο Βαλέριο Μαξιμιανό, έναν από τους τέσσερις αυτοκράτορες που διοικούσαν την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια της Τετραρχίας. Πρόκειται για επίσημη κατοικία στην οποία φιλοξενούνταν ο αυτοκράτορας και η αυλή του, όταν διέμενε προσωρινά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο ανάκτορο παρέμειναν, συμφώνα με τις πηγές, πολλοί αυτοκράτορες του 4ου και του 5ου αιώνα μεταξύ των οποίων και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α.

Αυτή τη στιγμή όμως την προσοχή του κόσμου τραβούν οι νέοι κάτοικοί του…

Σχετικές δημοσιεύσεις