«Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών»

thessaloniki perifereia kentrikis makedonias grafeia ktirio

Την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 10:00 π.μ., στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση με τίτλο «Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών» συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στις 10:00 π.μ., στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στο Φόρουμ Συνεργασίας , που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship», θα παρευρεθούν εκπρόσωποι Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθώς και φορείς που προωθούν την Κοινωνική Οικονομία.

Σκοπός του Φόρουμ Συνεργασίας, είναι να συμβάλει στην επαφή των εκπροσώπων των Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της περιοχής παρέμβασης, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ανταλλαγή εμπειριών από Καλές Πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλά και να γίνουν δικτυώσεις, προτάσεις και συμφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”. Κεντρικό άξονα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης και τον κοινωνικό αντίκτυπο. H διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να κινητοποιήσει και να αξιοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι μια μετρήσιμη ενδυνάμωση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του έργου, η οποία θα εκφράζεται από:

α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των

υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Δηλώσεις συμμετοχής στο email [email protected]

Πληροφορίες για την εκδήλωση και το έργο στο τηλέφωνο 2310 403004, κα Πλατσιούρη Έλλη, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφ. Στρατού 3, Θεσσαλονίκη 546 36)

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ

10.00-10.25: Προσέλευση συμμετεχόντων

10.25-10.30: Έναρξη – Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

10.35-10.40: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, από την εκπρόσωπο κυρία Ασκητοπούλου Βάσω

10.40-10.45: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ», με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Τουριστικής Προβολής, από την εκπρόσωπο κυρία Aida Nika

10.45-10.50: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.ΑΛ.Ο. COOP», με αντικείμενο την τεχνική βοήθεια, συμβουλευτική και κατάρτιση, από τον εκπρόσωπο κύριο Αγγέλου Λάζαρο

10.50-10.55: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΩΡΕΣ», με αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, από την εκπρόσωπο κυρία Μιχαηλίδου Ελισάβετ-Ειρήνη

10.55-11.00: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «DOT2DOT», με αντικείμενο δραστηριότητας τις θεματικές διαδρομές και εναλλακτικές ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη, από την εκπρόσωπο κυρία Βρακά Χριστίνα

11.00-11.30: Διάλειμμα

11.30-11.35: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «LIFE-EVENTS», με αντικείμενο τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες και Δράσεις Ενημέρωσης, από την εκπρόσωπο κυρία Σεφερίδου Κυριακή

11.35-11.40: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΥΝΟΧΗ», με αντικείμενο τη δημιουργία πρότυπων θερμοκηπίων, από την εκπρόσωπο κυρία Γιώρτσου Μαρία

11.40-11.45: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΚονSεπτ», με αντικείμενο τη Συμβουλευτική υποστήριξη, από τον εκπρόσωπο κύριο Μελισουργό Γεώργιο

11.45-11.50: Σύντομη παρουσίαση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΡΣΙΣ», με αντικείμενο την Κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ευπαθών ομάδων, από την εκπρόσωπο κυρία Μιχαλοπούλου Νανά

11.50-13.00: Συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών, προτάσεις, συμφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις