Αρχισαν οι αιτήσεις στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παύλου Μελά

 

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Προνοιακών Θεμάτων και το ΤΜΗΜΑ Υγείας, Κοινωνικών & Προνοιακών Θεμάτων του Δήμου Παύλου Μελά, ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων για την εγγραφή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Περιόδου 2017 – 2018.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Σκοπός του προγράμματος είναι η δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές, οι οικογένειες των οποίων λόγω ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα.
Απώτερος στόχος της δράσης είναι να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-
Απαραίτητα
1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας (2016) ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή
4. Βεβαίωση κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
5. ΑΜΚΑ γονέα και μαθητή / τριας

Πρόσθετα
α. Για μονογονεϊκές οικογένειες
1. Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τελεί σε διάσταση και δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας παιδιών
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
β. Για πολύτεκνες οικογένειες
1. Κάρτα πολυτεκνίας αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Για γονείς ή αδέρφια με προβλήματα υγείας
1. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για γονείς ή αδέρφια ΑΜΕΑ
δ. Άνεργοι
1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων

Δείτε επίσης:   Εντυπωσιακές εικόνες από την 447η επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
Λήμνου 2 Νικόπολη, 2310 020196

Σχετικές δημοσιεύσεις