ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 75 νέες θέσεις στην ΑΑΔΕ

Η προθεσμία ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου και λήγει στις 5 Νοεμβρίου

Την προκήρυξη 6Κ/2019 εξέδωσε ο ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 75 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει ήδη καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου και ακολουθώντας τις παρέχουσες οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων και έπειτα από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις