Ενημερωτική εκδήλωση για 1.200 εργαζόμενους στην Θεσσαλονίκη

Διοργανώνεται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΒΕΘ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνει με το Περ/κό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ΠΤΚΔΜ/ΕΕΧ, ενημερωτική εκδήλωση, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 2ος ορ), την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 17:30-19:30, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών/τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση» και δικαιούχο την ΕΕΧ.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση – και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων – 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα, με άμεση θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας: 1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών 2. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους που, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον: Πτυχιούχοι Χημικοί ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών.

Η κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας και για τη συμμετοχή σ΄αυτήν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα (400,00 ευρώ/80 ώρες ).

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις