Γερμανία: Οι λόγοι και οι τρόποι που παίρνεις αναβολή από το στρατό

Η διαδικασία και τα χαρτιά που χρειάζεται για τους Ελληνες

Εκτός από την κατηγορία αυτών που σκοπεύουν να ζητήσουν αναβολή της θητείας τους στον ελληνικό στρατό επειδή έχουν όλες τις προϋποθέσεις να το κάνουν, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, υπάρχουν και αυτοί που μπορούν να πάρουν αναβολή από το στρατό λόγω σπουδών.

Αναβολή σε αυτή την περίπτωση παίρνουν αυτοί, οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης τους είναι:

Μαθητές Λυκείων ή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναβολή μέχρι το 21ο έτος τους), ή

Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακές σπουδές (αναβολή μέχρι το 28 ο έτος τους), ή

Εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (αναβολή μέχρι το 31 ο έτος τους), ή

Διορισμένοι ή εγγεγραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (αναβολή μέχρι το 33 ο έτος τους) ή

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό (αναβολή μέχρι το 33ο έτος τους)

Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Γερμανίας. Τα γερμανικά δημόσια έγγραφα (πτυχία, ενδεικτικά, κλπ) που προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένα για την γνησιότητα τους με την σφραγίδα Αpostille. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή της Γερμανίας και οι μεταφράσεις να επικυρωθούν από το Προξενείο.

Αναβολή λόγω διπλής υπηκοότητας

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνετε τις παραπάνω προϋποθέσεις για να χαρακτηριστείτε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχετε διπλή υπηκοότητα και βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό και είστε ασφαλισμένος κανονικά) μπορείτε πάλι να πάρετε αναβολή από το στρατό.

Δείτε επίσης:   Γερμανία: Γρίφος για τις αρχές τα πτώματα σε ξενοδοχείο- Βρέθηκαν κι άλλα θύματα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως ακολούθως:

Αίτηση προς το Γενικό Προξενείο.

Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

Βεβαίωση του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για τον ενδιαφερόμενο, από την ημερομηνία της γέννησης του ή της εγκατάστασης του στη Γερμανία μέχρι και σήμερα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

Αποδεικτικά εργασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας του (Versicherungsverlauf από LVA) ή (Gewerbebescheinigung,  βεβαίωση από τον λογιστή Steuerberatter στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης και η διάρκειά της) για τους Ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων επτά (7) ετών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα ημερολογιακό έτος (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

Βεβαίωση από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα για την ημερομηνία απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

Βεβαίωση για την υγειονομική περίθαλψη άμεσα ασφαλισμένου από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Α.Ο.Κ., ΒΚΚ κ.ο.κ) και την κάρτα ασφάλισης (πρωτότυπα και φωτοτυπίες)..

Για όσους έχουν υπηρετήσει στις Γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης. Η βεβαίωση αυτή θα έχει επιπλέον τη σφραγίδα Apostille και μετά θα μεταφραστεί από ορκωτό μεταφραστή της Βαυαρίας (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το δήμο της Ελλάδας για τον ακριβή τόπο εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή φαξ απευθείας από το δήμο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.

Πηγή: allesgr.de

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις