Ειδικό εργαστήριο για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Βασικός σκοπός να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες

Ένα ειδικό εργαστήριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα για επαγγελματίες
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο του δημόσιου όσο
και του ιδιωτικού τομέα, με θέμα την αντιμετώπιση των ανισοτήτων,
την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και την προώθηση
της ίσης πρόσβασης για όλους στους τομείς της υγείας και της
κοινωνικής φροντίδας, πρόκειται να διοργανώσει ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών.

Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να μεταδώσει γνώσεις
και πληροφορίες σε συμμετέχοντες που εργάζονται στους τομείς
των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες θα τους
βοηθήσουν:

• να υπερκεράσουν τις όποιες επιφυλάξεις και προκαταλήψεις
έχουν σε σχέση με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία που
απευθύνονται σε αυτούς,

• να βελτιώσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους, ώστε να
είναι σε καλύτερη θέση να εξυπηρετούν ικανοποιητικά άτομα
με διάφορους τύπους αναπηρίας, και γενικότερα

• να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες
ισότιμα προς όλους.

Το εργαστήριο είναι τριήμερο, διοργανώνεται στο
Ξενοδοχείο ΚΑΨΙΣ Θεσσαλονίκης και για τη διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων, θα υλοποιηθεί δύο φορές:

• 16-18 Δεκεμβρίου 2019 (ώρες 15:00 – 20:00)
• 17-19 Δεκεμβρίου 2019 (ώρες 09:00 – 14:00)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν
Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που
υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο του έργου Cross4all, σε συνεργασία
με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και τους
λοιπούς εταίρους του έργου από τη γείτονα χώρα.

• Ανισότητες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας

• Το φαινόμενο του διασυνοριακού ιατρικού τουρισμού: μορφές και προβλήματα

• Ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες: Ορισμοί, χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες ανάγκε

• Άτομα με αναπηρία: Νοοτροπίες, διακρίσεις και εμπόδια – Η διάσταση της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας – Στοιχεία για τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία – Ευρήματα πρόσφατων σχετικών ερευνών – Εισαγωγή στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας – Σχετικό θεσμικό πλαίσιο

• Εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία – Παροχή υπηρεσιών ίδιας ποιότητας στα άτομα με αναπηρία – Η σημασία της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης – Ηθικά πρότυπα για την υγειονομική περίθαλψη – Διαχείριση της διαφορετικότητας-κανόνες συμπεριφοράς

• Προσβασιμότητα και φιλικότητα υποδομών και υπηρεσιών – Βασικές πτυχές του ζητήματος της προσβασιμότητας – Παραδείγματα εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας – Οδηγίες, τεχνικές, εργαλεία και λοιπές πηγές γνώσης – Μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων – Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις