Τι συμβαίνει στη Γερμανία με την παράνομη επιβολή διοδίων

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Ο γερμανικός νόμος για την καθιέρωση ειδικού τέλους κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα με ξένες (μη γερμανικές) πινακίδες παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή την απόφαση ανακοίνωσε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Οι δικαστές δικαίωσαν την Αυστρία, η οποία με την υποστήριξη της Ολλανδίας είχε ασκήσει προσφυγή υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου στη Γερμανία θα συνιστούσε δυσμενή διάκριση, δεδομένου ότι το τέλος θα επιβάρυνε αποκλειστικά ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων που είναι δηλωμένα σε άλλες χώρες τις ΕΕ, επομένως και στην Ελλάδα.

Ο νόμος προέβλεπε ότι οι γερμανοί ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πλήρωναν επίσης αυτό το τέλος. Επειδή όμως παράλληλα θα μειωνόταν ο φόρος αυτοκινήτου στο ύψος του τέλους, στην πραγματικότητα δεν θα είχαν καμία επιπλέον επιβάρυνση. Με άλλα λόγια, τα διόδια σε κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Αυστρία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο επειδή ισχύουν ανεξαιρέτως για όλους χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα για τους ντόπιους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Οι ευρωπαίοι δικαστές αποφάνθηκαν εκτός αυτού ότι ο νόμος παραβιάζει τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος νόμος είχε ψηφιστεί το Μάρτιο του 2017 χάρη στις επίμονες προσπάθειες των βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών του CSU και παρά την αρχική ένσταση των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών. Το CSU είχε θέσει το 2013 ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση την εφαρμογή αυτού του μέτρου.

Πηγή: Deutsche Welle

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις