Κύριλλος και Μεθόδιος

Ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Παυλίδης μιλά για τους δύο φωτιστές των Σλάβων

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος (826-869. 815-885) ήταν αδέλφια, Βυζαντινοί Χριστιανοί Θεολόγοι και Ιεραπόστολοι. Μέσω του έργου τους επηρέασαν την πολιτιστική ανάπτυξη όλων των Σλάβων, για αυτό πήραν τον τίτλο Απόστολοι των Σλάβων.

Δείτε επίσης:   Επίσκεψη στο μοναστήρι της Ρίλα

Πιστώνονται με την επινόηση του Γλαγολιτικού αλφαβήτου, του πρώτου αλφαβήτου που χρησιμοποιήθηκε για την μεταγραφή της Παλαιάς Εκκλησιαστικής Σλαβονικής γλώσσας. Μετά τον θάνατό τους οι μαθητές τους συνέχισαν το ιεραποστολικό έργο τους μεταξύ άλλων Σλάβων. Και τα δυο αδέλφια τιμώνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως Αγιοι με τον τίτλο των ισαποστόλων.

Σχετικές δημοσιεύσεις