Το Αγιο Πνεύμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας

Το Αγιο Πνεύμα βρίσκεται παντού σε κάθε μυστήριο της εκκλησίας μας. Και η εκκλησία ο οίκος του Θεού απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους.

Μέσα από την πνευματικότητα και την προσπάθεια καθένας από εμάς μπορεί, να βρει την γαληνή και την χαρά και να αναδείξει όλα τα καλά του στοιχεία.

Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ολόψυχα, το Άγιο Πνεύμα τον συνοδεύει και τον προστατεύει σε κάθε του βήμα.

Σχετικές δημοσιεύσεις