Το γεγονός της Ανάστασης

Υπάρχει αλήθεια σε αυτό το μεγάλο μυστήριο

Ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Παυλίδης μας μιλάει με αγάπη και μας εξηγεί τον λόγο της ορθόδοξης πίστης…

Σχετικές δημοσιεύσεις