Θεσσαλονίκη: Επιστημονική έρευνα ειδών άγριας πανίδας, παράθυρο γνώσης για τα παιδιά

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών της πόλης με την περιαστική φύση και την κατανόηση του πως αυτή και ο άνθρωπος είναι στοιχεία αλληλένδετα.

Περισσότερα
1 2