Τομάτα «κρασουλιά»: Ντόπια ποικιλία της Αγιάσου στη Λέσβο

Το μέγεθος της φθάνει μέχρι τα 2,5 κιλά

Στο πανέμορφο χωριό της Αγιάσου στο νησί της Λέσβου συναντήσαμε κάτι μοναδικό… Την τοπική ποικιλία τομάτας ή ντομάτας, με το όνομα κρασουλιά, που διασώζεται μέχρι και σήμερα.

Πρόκειται για μία ποικιλία που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,5 κιλά ενώ κάθε φυτό της δίνει πέντε με έξι τομάτες.

Η κρασουλιά, όπως και άλλες ντόπιες ποικιλίες κηπευτικών, έχουν επιβιώσει χάρη στις φροντίδες των ντόπιων γεωργών, αλλά και ενός αριθμού ανθρώπων που ενδιαφέρονται εθελοντικά για τη διατήρησή τους.

Τι είναι οι ντόπιες ποικιλίες

Ντόπιες ποικιλίες είναι αυτές που καλλιεργούνται παραδοσιακά σε κάθε περιοχή εδώ και χρόνια. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το πόσο απόλυτα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι, ώστε να μη χρειάζονται χρήση λιπασμάτων, χημικών φαρμάκων φυτοπροστασίας ή μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Επιπλέον, το άρωμά τους και η γεύση τους είναι πολύ πιο έντονα από αυτά των άλλων ποικιλιών, ενώ είναι πολύ σημαντική και η συμβολή τους στη διατήρηση της παραδοσιακής γνώσης των γεωργών. Οι τοπικές ποικιλίες είναι αναγκαίο και επιτακτικό να ξαναμπούν στην καθημερινή γεωργική πρακτική, αλλά και στη διατροφική καθημερινότητα των ανθρώπων.

Κυριότερος λόγος είναι, ότι τα προϊόντα είναι εύγευστα, έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του γεωργικού πολιτισμού μας σε βάθος χρόνου, αλλά και της διατροφικής κουλτούρας του λαού μας. Σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη ζωή ενός τόπου.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις