Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019

Με επιχορήγηση των τριών πρώτων μηνών

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ έκανε γνωστό ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019

Στο λινκ ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν (με φθίνουσα σειρά κατάταξης), τις αιτήσεις που λαμβάνουν επιχορήγηση (πράσινο χρώμα) και τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, τον σύνδεσμο ΕΔΩ, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η χορηγούμενη επιχορήγηση αφορά το μέγιστο στους 3 πρώτους μήνες της κάθε μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν δηλώσει διάστημα μέχρι και 3 μήνες, θα επιχορηγηθούν για το συγκεκριμένο διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους, ενώ όσοι δήλωσαν διάστημα μετακίνησης μεγαλύτερο των 3 μηνών θα επιχορηγηθούν μόνο για τους 3 πρώτους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μείωσης του διαστήματος της μετακίνησής τους στους 3 μήνες ή της πραγματοποίησης του συνόλου της μετακίνησης και της υλοποίησης του διαστήματος πέραν των 3 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Δείτε επίσης:   Το ΑΠΘ στην πόλη με πολλές εκδηλώσεις

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, επισκεφθείτε την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών –> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία. Η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν την ακύρωση της μετακίνησής τους να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (erasmus-outgoing@auth.gr) προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση ενημέρωση των αναπληρωματικών (ως προς την επιχορήγηση) επιλεγέντων φοιτητών.

Σχετικές δημοσιεύσεις