Δύο προγράμματα Erasmus+ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

Θα πραγματοποιηθούν δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης εγκρίθηκε για την εκπόνηση δύο προγραμμάτων Erasmus+.

«Μαθαίνω να διδάσκω την Αποδοχή στην Ψηφιακή τάξη» είναι ο τίτλος του πρώτου προγράμματος και αφορά την κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου με σκοπό την επιμόρφωση στην ομαλή ένταξη ευπαθών μαθητικών ομάδων. Με το σχέδιο αυτό οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών του σχολείου και την ένταξη στο διδακτικό τους πρόγραμμα εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας με τη βοήθεια των σύγχρονων εργαλείων των τεχνολογιών και της πληροφορίας και με σκοπό την ένταξη και κοινωνικοποίηση των ευπαθών μαθητικών ομάδων που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και που τους κάνει να περιθωριοποιούνται και να πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού.

Κατά την υλοποίησή του θα πραγματοποιηθούν δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες:

α) «Πρόσφυγες και μετανάστες: κοινωνική συμπερίληψη στην ΕΕ μέσω μη παραδοσιακής εκπαίδευσης» στη Λεμεσό, που αναφέρεται στην ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινότητα μέσω πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας.

Δείτε επίσης:   Χτύπησε το κουδούνι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

β) «Δημιουργικότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση με τη χρήση Η/Υ» στη Μαδρίτη που αναφέρεται στη δημιουργικότητα κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας μέσω της εξοικείωσης με τους Η/Υ, των web2.0, του Edmodo, του Blogging και δίνει ευχάριστους και πρωτότυπους τρόπους για κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσω του Η/Υ.

«Άνοιξε μια πόρτα στον ψηφιακό κόσμο: εργαλεία web 2.0» είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύμπραξης σχολείων και κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών σε σχολεία της Ευρώπης κατά την εκπόνηση ενός ενιαίου σχεδίου.

Οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν στη δράση για 2 χρόνια, και θα συνεργαστούν με μαθητές από την Τουρκία, Πολωνία, Ρουμανία και Λιιθουανία, θα αναπτύξουν ξένες γλωσσικές δεξιότητες, θα δουν διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες, θα χρησιμοποιήσουν τους ΗΥ ως εργαλείο για την καλύτερη και πιο διασκεδαστική κατανόηση των μαθημάτων τους.

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και καλή αρχή στα σχέδια δράσης τους!

Σχετικές δημοσιεύσεις