Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus στο ΑΠΘ

Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δέχεται τους εξερχόμενους φοιτητές από Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 11:00 έως 13:30, μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τηλεφωνικό κέντρο – Γραμματεία: 2310 99 6727

E-mails για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για Σπουδές:

Δώρα Ζυγούρη, e-mail:[email protected]

Χρύσα Τριανταφυλλίδου, e-mail: [email protected]

Νίκος Λιόλιος, email: [email protected]

Στοιχεία Institutional Coordinator του ΑΠΘ:

Name: Ioanna Georgiadou
Function: Institutional Coordinator
Address: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece

Fax: +30 2310 995292
e-mail: [email protected]

Στοιχεία Τμήματος :

Dpt. of European and Educational Programmes
Aristotle University of Thessaloniki
Erasmus Code: GTHESSAL 01
Διεύθυνση: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece,

Τηλεφωνικό κέντρο – Γραμματεία: 2310 99 6727
Fax: +30 2310 995292
e-mail: [email protected]

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις