Σε ισχύ από την 1η Ιουλίου η βίζα διακοπών με δικαίωμα εργασίας σε Αυστραλία και Ελλάδα

Το «Work and Holiday Visa» χορηγεί άδεια παραμονής για Ελληνες ηλικίας 18-31

Μια σειρά αλλαγών τίθενται σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου, με αφορμή την έναρξη του νέου οικονομικού έτους. Ανάμεσά τους και η συμφωνία χορήγησης άδειας παραμονής στην Αυστραλία για Έλληνες ηλικίας 18-31 ετών που θέλουν να κάνουν διακοπές και παράλληλα να εργαστούν και αντίστοιχα, νέων από την Αυστραλία που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα Κινητικότητας για νέους της Ελλάδας και Αυστραλίας εφαρμόζεται μετά από περίπου 5 χρόνια και, σύμφωνα με τη σχετική Συμφωνία θα συμμετάσχουν σε αυτό κάθε χρόνο έως και 500 νέοι από τις δύο χώρες.

Νέοι ηλικίας από 18 έως 31 ετών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για να ταξιδέψουν για έναν χρόνο στην Αυστραλία και παράλληλα να εργαστούν, καθώς με απλή τουριστική βίζα η εργασία είναι παράνομη.

Κύρια προϋπόθεση πέρα από το ηλικιακό όριο είναι η επίσκεψη στην χώρα υποδοχής για διακοπές να μην ξεπερνά σε διάρκεια τους δώδεκα ημερολογιακούς μήνες, να είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου για τη συνέχιση του ταξιδιού τους ή να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά ενός τέτοιου εισιτηρίου, αλλά και να μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, σημαντική προϋπόθεση είναι και η κάλυψη των προσωπικών εξόδων των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν σε αυτό, που στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών φτάνει τις 5.000 δολάρια, ενώ για τους Αυστραλούς πολίτες στα 3.000 ευρώ.

Επίσης οι υποψήφιοι για την συγκεκριμένη άδεια παραμονής θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν.

Η συμφωνία ξεκαθαρίζει πως όσοι λάβουν άδεια παραμονής μέσω του προγράμματος, δεν μπορούν να απασχοληθούν από έναν εργοδότη για περισσότερο από έξι μήνες, εκτός εάν τους δοθεί η κατάλληλη άδεια.

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης χαιρετίζει την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας.

Διαδικασία αίτησης

Για τις Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) απαιτείται η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή η ολοκλήρωση επιτυχώς τουλάχιστον δύο ετών προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός πως οι νέοι άνθρωποι που θα υποβάλλουν αίτηση για την συγκεκριμένη άδεια παραμονής δεν επιτρέπεται να σπουδάσουν για περισσότερο από τέσσερις μήνες σε μια από τις δύο χώρες υποδοχής, καθώς ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι οι διακοπές με δικαίωμα εργασίας, αλλά και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για τη βίζα αυτή υπάρχει στις ιστοσελίδες

Για Έλληνες νέους: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462

Για Αυστραλούς νέους που επιθυμούν να πάνε στην Ελλάδα: https://www.mfa.gr/australia/en/greece/greece-and-australia/work-and-holiday-visa.html

Πληροφορίες παρέχονται επίσης και από τις διπλωματικές υπηρεσίες των δύο χωρών στην Αυστραλία και στην Ελλάδα αντίστοιχα.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις