Συμμετοχή του ΙΕΚ Λαγκαδά στο ERASMUS+

Συμμετείχαν 26 μαθητές

Το ΙΕΚ Λαγκαδά ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2017 με δύο ροές. Η πρώτη αφορούσε 13 καταρτιζόμενους/ες του τμήματος Βοηθός Φυσικοθεραπείας Δ΄ εξαμήνου και η δεύτερη 13 καταρτιζόμενους/ες του τμήματος Βοηθός Φαρμακείου Δ΄ εξαμήνου για 15 ημέρες στη Κύπρο με τα έξοδα πληρωμένα από το πρόγραμμα, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βιου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με εταίρο υποδοχής την εταιρεία ERCI.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαίδευση των καταρτιζομένων σε φυσικοθεραπευτήρια και φαρμακεία της Λεμεσού καθώς και πολιτιστικές επισκέψεις σε Λευκωσία και Πάφο, που έδωσαν την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους επίσης να γνωρίσουν ενδιαφέροντα μέρη, αξιοθέατα, τουριστικά και ιστορικά.

Το ΙΕΚ Λαγκαδά υλοποιεί εδώ και χρόνια Ευρωπαϊκά προγράμματα που προσδίδουν προστιθέμενη αξία και πολλαπλά οφέλη τόσο στους καταρτιζόμενους όσο και στο προσωπικό του φορέα μας.

Συντάκτης 

Σχετικές δημοσιεύσεις